Otomasyon Sistemleri

 

OTOMASYON SİSTEMLERİ

Ev Otomasyon Sistemleri 

Ev ve küçük işyerleri için bütünleşik bir otomasyon sistemidir. Sistem kontrol edebildiği ışıklandırma, iklimlendirme, güvenlik ve programlanabilir senaryolar sayesinde rahatınız ve güvenliğinizi üst düzeylere taşır. 

Örneğin; gündüz-gece, ev dışı, tatil gibi bir dokunuşta sıcaklığı, ışığı ve güvenliği istenilen seviyeye getiren senaryolar kabul edilebilir. Güvenlik ve sıcaklık dedektörleri termostat ve cihazları ayarlamak aktiviteleri izlemek için ayarlanabilir. Ev veya iş yeri sahibi tarafından uzaktan veya yakından kontrol edilip, programlanabilir. Okunması kolay LCD panelinden durumu izlemek, kontrol etmek ve tarifeli olarak ışıkları, güvenliği, sıcaklığı, bahçedeki çimlerin sulama periyodunu, tatildeyken balıkların yemini, hazırlanacak kapsamlı bir proje ve senaryo ile düzenlemek mümkündür. 

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 

Rölelerin yerini PLC`lerin, mimik panel ve recorder`ların yerini PC`lerin almasıyla yeni bir boyut kazanan Endüstriyel Otomasyon Sistemleri, üretimin tüm alanlarında başarıyla uygulanmaktadır. 

Üreticilerin rekabet edebilen kalite ve fiyatlara gereksinimleri, bu sistemlerden beklentileri de arttırmaktadır. Artık yalnızca üretmek yeterli olmamakta; neyin, ne kadar, ne sürede, ne kalitede, hangi girdilerle üretildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu beklentiler donanımdan daha çok SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) yazılımlarında etkisini göstermektedir. 

Başlangıçta, yalnızca insan makina arabirimi (MMI - Man Machine Interface) olarak düşünülen SCADA yazılımları; PLC`lerden aldığı verileri görselleştiren, PLC`lere veri gönderen, alarm ve geçmişe yönelik verileri depolayan ve basit rapor özellikleri olan yazılımlar iken günümüzde üretim yönetim ve bilgi sistemi (MMI - Manufacturing Management Information) haline gelmişlerdir. 

İnsan makina arabirimi özellikleri (HMI- Human Machine Interface) gelişmiş, iletişim çağının gereklerine uygun olarak internet hatta mobil telefonlar bile bu arabirimin birer parçası olmuştur.